fbpx

Maarjamaa Kodud on kahel korral taotlenud LEADER meetmest projektitoetust, millest mõlemad taotlused on saanud ka positiivse rahastusotsuse.

2022

Leader projektiteotuse kaasabil soetasime taaskord hooldusseadmeid ja funktsionaalvoodeid, et tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ja kaasajastada teenuse osutamise tingimusi. Meie soov ja eesmärk on olla piirkonna parim teenusepakkuja, mistõttu on äärmiselt tähtis regulaarset investeerida kaasaegsetesse lahendustesse.

2019

LEADER projektitoetuse eesmärk on sisustada Lossipargi Eakatekodu kaasaegse ja kvaliteetse sisseseadega, mis tõstab teenuse osutamise kvaliteeti nii klientide kui töötajate jaoks.

Projekti tulemusena loome piirkonda kuni 45 töökohta, mis hakkavad teenindama kuni 165 klienti.

Lääne-Nigula vald toetas Lossipargi Eakatekodu sissesõidutee ja parkla rekonstrueerimist ja asfalteerimist. Projekti kogumaksumus oli 24524,10 €, millest Lääne-Nigula valla ettevõtlustoetuse osa oli 5000 €.