fbpx

Maarjamaa Kodud on kahel korral taotlenud LEADER meetmest projektitoetust, millest mõlemad taotlused on saanud ka positiivse rahastusotsuse.

2023

Lossipargi eakatekodu paigaldab Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel päikesepaneelid ja akupangad.

Projekti käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja akupangad, läbi mille tõstame Lossipargi eakatekodu toimepidavust kriisiolukordades, saavutame olulise säästu energiakuludelt, saame osaliselt üle minna taastuvenergial baseeruvale energiale ning vähendame seeläbi ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Projekti rahastatakse Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

2022

Leader projektiteotuse kaasabil soetasime taaskord hooldusseadmeid ja funktsionaalvoodeid, et tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ja kaasajastada teenuse osutamise tingimusi. Meie soov ja eesmärk on olla piirkonna parim teenusepakkuja, mistõttu on äärmiselt tähtis regulaarset investeerida kaasaegsetesse lahendustesse.

2019

LEADER projektitoetuse eesmärk on sisustada Lossipargi Eakatekodu kaasaegse ja kvaliteetse sisseseadega, mis tõstab teenuse osutamise kvaliteeti nii klientide kui töötajate jaoks.

Projekti tulemusena loome piirkonda kuni 45 töökohta, mis hakkavad teenindama kuni 165 klienti.

Lääne-Nigula vald toetas Lossipargi Eakatekodu sissesõidutee ja parkla rekonstrueerimist ja asfalteerimist. Projekti kogumaksumus oli 24524,10 €, millest Lääne-Nigula valla ettevõtlustoetuse osa oli 5000 €.