fbpx

LEADER projektitoetuse eesmärk on sisustada Lossipargi Eakatekodu kaasaegse ja kvaliteetse sisseseadega, mis tõstab teenuse osutamise kvaliteeti nii klientide kui töötajate jaoks.

Projekti tulemusena loome piirkonda kuni 45 töökohta, mis hakkavad teenindama kuni 165 klienti.

Lääne-Nigula vald toetas Lossipargi Eakatekodu sissesõidutee ja parkla rekonstrueerimist ja asfalteerimist. Projekti kogumaksumus oli 24524,10€, millest Lääne-Nigula valla ettevõtlustoetuse osa oli 5000€.