fbpx

Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused kehtivad kõikidel juhtudel, mil Maarjamaa Kodud OÜ töötleb füüsiliste isikute isikuandmeid.

Maarjamaa Kodude’l on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada.


Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Maarjamaa Kodud OÜ, registrikoodiga 10804627, aadressiga Koluvere hooldekodu/3, Koluvere küla Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 90702 Eesti.

Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes palume Kliendil edastada päring e-kirjaga aadressile info@lossipargi.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmed on andmed, mida Maarjamaa Kodud kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

Kontaktandmete (sh teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel või Facebook’i lehel
Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu


Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse hooldusjuhile selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.


Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.